Servei de lloguer de contenidors per a cartró, plàstic i brossa

SERVEI DE LLOGUER DE CONTENIDORS PER A
CARTRÓ, PLÀSTIC I BROSSA

Oferim els contenidors de 20 i 25 m³ i el seu transport del lloc d'origen fins a les nostres instal·lacions on els operaris el classificaran per poder-lo reciclar.

Recollida, compra i venda de cartró i derivats

RECOLLIDA, COMPRA I VENDA DE CARTRÓ I DERIVATS

Comprem el cartró que generen els Ajuntaments (empresa adherida al Conveni de l'Agència de Residus de Catalunya).
Recollim i comprem el cartró d'empreses privades.
Oferim el servei de recollida porta a porta.

Recollida de ferro

RECOLLIDA DE FERRO

Compra de ferralla, metalls, coure, alumini.
Disposem de camió amb ploma per carregar grans quantitats.

Recollida de bateries

RECOLLIDA DE BATERIES

Compra i recollida de bateries, es dona el Full de Seguiment del residu. Quedant-se una còpia el client, una nosaltres com a gestors i una s'envia a l'Agència de Residus de Catalunya.

Recollida i transport de brossa

RECOLLIDA I TRANSPORT DE BROSSA

Servei de lloguer de contenidor de 30m³ i transport a l'abocador autoritzat.