Gestor de Residus

Gestor de Residus

Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya

Transportista Autoritzat de residus

Transportista Autoritzat de residus

Transportistes autoritzats per al transport de residus

Certificat ISO 14001

Certificat ISO 14001

La norma UNE-EN ISO 14001 és una norma internacional que estableix com implantar un sistema de gestió ambiental eficaç. La norma està dissenyada per aconseguir l'equilibri entre rendibilitat econòmica i un mínim impacte ambiental, buscant el compromís de tota l'organització per aconseguir els dos objectius.
La norma ISO 14001 és voluntària i està enfocada a totes les organitzacions, públiques o privades, de qualsevol grandària o sector, que volen establir, documentar, implantar, mantenir i millorar continuament un sistema de gestió ambiental. Forma part de un conjunt més ampli de normes, les normes ISO 14000, totes elles relatives a la gestió ambiental.

Més informació

Veure certificat

OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS és un acrònim en anglès de Occupational Health and Safety Management Systems que és una especificació reconeguda internacionalment per sistemes de gestió de seguretat i salut el el treball. S'ha utilitzat per ta de cobrir la no existència de cap norma internacional certificable per un tercer independent.
És una norma que es compatible amb les normes ISO 9001 I 14001 corresponents a sistemes de gestió de qualitat i de gestió ambiental respectivament.
La norma OSHAS 18001 té els apartat següents:
  • Planificació per identificar, avaluar i controlar els riscos
  • Programa de gestió
  • Estructura i responsabilitat
  • Formació, conscienciació i competència
  • Comunicació
  • Control del funcionament
  • Preparació i resposta davant emergències
  • Mesurament, supervisió i millora del rendiment


Més informació

Veure certificat

Calibratge de la bàscula

Calibratge de la bàscula

Veure certificat